หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปฎิบัติงานด้านบริหารงบประมาณการเงินฯ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อ.สามชัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 256

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปฎิบัติงานด้านบริหารงบประมาณการเงินฯ โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง อำเภอกมลาไสย

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more