หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษาการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การพัสดุ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา

วันที่ 4 สิงหาคม 256

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่องคำ ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจและให้คำปรึกษาการปฎิบัติงานด้านบริหารงบประมาณการเงินฯ โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

วันที่ 21 กรกฎาคม 25

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปฎิบัติงานด้านบริหารงบประมาณการเงินฯ โรงเรียนค้อจารย์วิทยา อ.สามชัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 25

Read more

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปฎิบัติงานด้านบริหารงบประมาณการเงินฯ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อ.สามชัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 256

Read more