ตสน.ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2564

ดร.วิเศษ  พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวกุลรัตน์ บุญใหญ่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางศิริวรรณ  ทองแดง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  เข้าตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ และเงินรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง อ.กมลาไสย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่โรงเรียนด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาแบบกัลยาณมิตร โดยโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 255 คน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี เรียนรวม 14 คนบริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น ขอขอบคุณ ผอ.โรงเรียน คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจ ร่วมสอบถาม ข้อสงสัย ประเด็นปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นอย่างดียิ่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *